Home / Post
Written by Teije Uilkema at 04/10/2020 - updated at 09/04/2021
Scheikunde - Aantekeningen en JKN 2.3 en 2.4

Aantekeningen

2.3 Massa's van bouwstenen

 

 

2.4 De mol

 

 

JKN uitwerkingen

2.3 Massa's van bouwstenen

Je kunt nu...

- De atomaire massa-eenheid gebruiken;

>

 

- De gemiddelde atoommassa berekenen uit de in de natuur voorkomende isotopen;

>

 

- De gemiddelde molecuulmassa berekenen;

 

- Het verschil uitleggen tussen meetwaarden en telwaarden;

>

 

- De rekenregel gebruiken die voor optellen en aftrekken geldt;

>

 

2.4 De mol

Je kunt nu...

- Op de juiste manier grondeenheden omrekenen in afgeleide eenheden;

>

 

- Uitleggen wat het getal van Avogadro is;

>

 

- Uitleggen welke functie de eenheid mol heeft in de scheikunde en er eenvoudige berekeningen mee uitvoeren;

>

 

- Uitleggen wat de molaire massa is;

>